พูดภาษาอังกฤษ CORPORATEBUSINESSENGLISHTRAININGFOR 161

CORPORATE BUSINESS ENGLISH TRAINING FOR PROFESSIONALS

  • 2019-02-20
  • by Admin


เปิดรับสมัครแล้ว!
CORPORATE BUSINESS ENGLISH TRAINING FOR PROFESSIONALS 
หลักสูตรอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ทั้งการสื่อสาร รวมทั้งการอ่านและเขียน ของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

.
หลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขององค์กรและระดับทักษะทางด้านภาษาของผู้เรียน ผู้สอนสามารถเดินทางไปสอนที่องค์กร คุณสามารถเลือกเรียนที่องค์กรของคุณได้ ตามที่สะดวก
.
.
สามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคาคอร์สการอบรม ได้ที่...
TEL: 02 530 2969, 092 686 3553
LINE ID: speakenglishschool
E-MAIL: info@speak-englishschool.com