พูดภาษาอังกฤษ StudyTourSPEAKได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษ 37

Study Tour SPEAK ได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาในต่างประเทศในช่วงปิดเทอม March-April 2018

  • 2012-10-17
  • by Admin

Study Tour in Sydney, AUSTRALIA
 
SPEAK ได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาในต่างประเทศในช่วงปิดเทอมตุลาคมนี้ นักเรียนจะได้เรียนร่วมชั้นกับเจ้าของภาษาและยังได้ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ พร้อมทั้งพาเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมของคนท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

Sydney เป็นเมืองหลวงขอรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย มีประชากรมากว่า 4 ล้านคน ซิดนีย์ถูกรู้จักในออสเตรเลียว่าเป็นเมืองอ่าว และมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมือง ได้แก่ Sydney Opera House และสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (Sydney Harbour Bridge). Sydney เป็นศูนย์กลางทางการเงินของออสเตรเลีย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับการยกย่องเป็นเมืองหนึ่งที่สวยและน่าอยู่ที่สุดในโลก

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ: เยาวชนหญิง และ ชาย อายุอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 17 ปี


หลักสูตร
ร่วมเรียนวิชาต่างๆ และทำกิจกรรมในห้องเรียน ร่วมกับเพื่อนนักเรียนชาวออสซี่  ซึ่งอยู่ในระดับชั้นเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ และเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนอันทันสมัย รวมทั้งบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนกล้าคิด กล้าถาม กล้าตัดสินใจ อีกทั้งยังจะได้สนุกกับกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ รวมทั้งทัศนศึกษานอกสถานที่เต็มวันกับเพื่อนนักเรียนชาวออสเตรเลียอีกด้วย
 

 รับจำนวนจำกัดนะค่ะ!